Nettbrettet står koplet til strøm og viser alltid hvilke aktiviteter som skal skje i dag. Uansett hvilke andre funksjoner som har vært aktive på brettet så vender det tilbake til «I dag» av seg selv. Varsel om dagens avtaler overstyrer også de andre funksjonene mens de er i bruk.

I dag  mylife_menu3

«I dag» hjelper brukeren til å meste hverdagen. Her vises dag, dato og tid og alle avtaler og påminnelser som gjelder dagen i dag. Pårørende legger inn avtalene via en internett-kalender f. eks. på PC eller smarttelefon – når som helst, hvor som helst.

Kalendermylife_cal_calendar

I kalendervisningen kan man følge med på framtidige gjøremål og se på det som allerede har skjedd. Brukeren kan legge inn avtaler direkte på nettbrettet. Denne funksjonen kan skrus av eller på fra adminweb.no (pårørendes nettsted).

Til Gledemylife_sys_fun

Pårørende kan legge inn bilder, radiokanaler, avisene, huskelapper og værmelding på adminweb.no (pårørendes nettsted).

Kontakt megmylife_com_sent

To trykk på skjermen sender en tekstmelding eller e-post til utvalgte personer med beskjed om kontaktbehov. De pårørende tar da kontakt med brukeren. Mottaker(e) av kontaktbeskjeden velges på adminweb.no (pårørendes nettsted).

Fargevalgfarger_200

Memas kan vises i fire ulike farger på nettbrettet. Hvit, svart, gul eller blå. Fargevalget styres fra adminweb.no (pårørendes nettsted). 

ForenklingForenkling_200

Funksjonsevnen eller interessene hos brukeren kan endre seg over tid. Man kan velge hvilke funksjoner som skal vises til brukeren. I den enkleste versjonen viser nettbrettet kun dag, dato og tid i tillegg til dagens aktiviteter. Dette styres fra adminweb.no (pårørendes nettsted).