Mylifeproducts AS har fått flere eiere.

Mylifeproducts AS gjennomførte i dag en rettet emisjon mot Bio-Medisinsk Innovasjon. De nye og eksisterende eierne av selskapet ser frem til samarbeidet.
Hovedhensikten med emisjonene er å bidra til vekst og utvikling i Mylifeproducts AS og den første satsingen vil være knyttet til utrulling av produktet Memas™ i Norge. Memas™ er et produkt rettet mot den stadig voksende andel av befolkningen som ikke lenger husker så godt.
Den norskutviklede teknologien bak produktet er utviklet av selskaper som alle er lokalisert i Oslo og Akershus:
Karde AS, Tåsen
Tellu AS, Asker
Forget-me-not AS, Gaustad
PeConsult AS, Grefsen
Produktet er utprøvd av familier i Storbritannia, Tyskland og Norge gjennom Europeiske prosjekter og Memas™ er nå i salg i Norge.
Produktet vises blant annet i følgende visningsmiljøer i Norge: Almas hus (Oslo), Mulighetsrommet (Trondheim), Terningen nettverk (Elverum), Teknologirommet (Tromsø), Smartbo demorom (Stjørdal)
Mer informasjon og beskrivelse av produktet finner på www.mylifeproducts.no.