Kavlifondet skal samarbeide med Mylifeproducts AS og Nasjonalforeningen for folkehelsen i Hordaland om utplassering av nettbrett hos eldre med hukommelseproblemer.

Foto: Meri Hellman

Private familier i Bergensområdet vil få tilgang til ny teknologi utviklet for mennesker med demens.

Forskning viser at personer med demens sliter med tidsforvirring, ensomhet og kjedsomhet. Forskning viser også at 70% av pårørende til mennesker med demens utvikler en eller annen form for depresjon. I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen i Hordaland inviterer Mylifeproducts AS familier i Bergens-området til å få utplassert teknologien i sitt hjem et år, finansiert av Kavlifondet.

Prosjektet retter seg mot familier hvor et familiemedlem har hukommelsesproblemer og hvor ett eller flere familiemedlemmer eller andre omsorgspersoner kan legge inn avtaler, laste opp fotografier og legge inn den informasjonen som er mest nyttig for den enkelte i dagliglivet.

Teknologien består av en liten skjerm til å ha i huset hos dem som ikke husker så godt. På skjermen kan brukeren se klokke, kalender, avtaler og lignende. Brukeren kan hygge seg med foto, nyheter og radio og ta kontakt med sine nærmeste. Pårørende kan legge inn informasjon som vises på skjermen, for eksempel avtaler i kalenderen, bilder i fotoalbum og huskelapper som viser hvor ting er i huset, eller hvordan man gjør ting.

Målsettingen med prosjektet er å bidra til at flere mennesker med hukommelsesproblemer kan beholde oversikten over sin egen hverdag. Teknologien er utviklet i et forskningsprosjekt som ble gjennomført i 2011-2012. Resultatene fra forskningsprosjektet viste at de eldre opplevde større glede, de pårørende opplevde mindre stress og begge parter opplevde større trygghet da de tok teknologien i bruk.

Prosjektet starter våren 2014.

Interesserte som ønsker å vite mer om prosjektet kan kontakte oss på telefon 47272265, eller post@mylifeproducts.no

Prosjektinformasjon