Foto: Thora Herud

Foto: Thora Herud

Manglende internettdekning på sykehjem og offentlige institusjoner er et større problem enn å få de eldre til å bruke ny teknologi, er Jorun Pedersens erfaring. Etter en idé fra Inger Hagen, har bedriftene «Forget-me-not AS», «Tellu AS» og «Karde AS»  utviklet app-en Memas for Android-nettbrett. Den er beregnet på mennesker som ikke husker så godt.

Les Thora Heruds artikkel på seniorpolitikk.no