March 26, 2015 by Anja Elise Vålbekk

Mona Bekkhus-WetterbergVi møtte Mona Bekkhus-Wetterberg, demenskoordinator i Bjerke bydel, på Bjerkestua som ligger i tilknytning til Bjerke rehabiliterings- og mestringssenter.Bjerkestua er et dagtilbud til hjemmeboende med demens i tidlig fase. Det er et hyggelig oppholdsrom med flere bord og sofagrupper, inne på kjøkkenet er det to ansatte som er i gang med å stelle i stand kaffe og en matbit. Mona er en person som alle kan kontakte om de har spørsmål eller henvendelser om demens. Hennes rolle er å være en veileder for personer med demens og deres pårørende.Dagtilbudet er på tirsdager og fredager fra 10 – 14. Tilbudet er gratis, men besøkende må betale litt for mat og drikke. Det er mange ulike aktiviteter brukerne kan være med på, blant annet sosialt samvær rundt et godt måltid, trimgrupper, uteaktiviteter, bowling på Xbox, quiz, ønsketimen via YouTube eller film, kortspill, sjakk og andre brettspill.Fortell oss gjerne litt mer om deg og hva du gjør som demenskoordinator i bydelen.

Ja, jeg er demenskoordinator i bydel Bjerke og en stor del av jobben min er å utføre kognitive tester på hjemmeboende. Og så driver jeg en del pårørendearbeid. Jeg drar ut til familier og bistår de med informasjon, søknader til hjelpemidler og lignende. Ofte tar jeg pårørende med på Almas Hus og til visningsleiligheten de har der. Almas Hus er en leilighet som ligger i tilknytning til Geriatrisk ressurssenter på A-hus. Jeg og mine kollegaer jobber med pårørendearbeid på ulike måter. Pårørende kan snakke direkte med meg eller noen av mine kollegaer, og vi arrangerer også Pårørendekurs. Vi var faktisk den første bydelen som satte i gang med pårørendeskole selv. Bymisjonen har kjørt tilsvarende kurs i mange år. Sist hadde vi vel 26 deltakere som var med på kurs. En pårørende jeg snakket med for litt siden syntes det var godt å høre at det snart var oppstart av samtalegruppe og hun uttrykte:

«Endelig starter det, det er akkurat hva jeg trenger»

Det blir jo etter hvert mange pårørende jeg jobber med, noen er jeg bare innom for litt mindre ting, og noen følger jeg opp over en lengre periode. Jeg prøver også å ringe de jeg ikke har snakket med på en stund for å høre hvordan det går.

Vi har hørt at du var med på å arrangere Pakistansk aften på Furuset, kan du fortelle litt om den?

Det var Aldring og Helse med prosjektleder Kirsti Hotvedt i spissen som tok initiativet til kvelden. De så behovet for at en økende pakistansk eldre gruppe trenger informasjon om demens. Derfor inviterte vi til en uformell kveld med informasjon, om tilbudene som finnes for personer med demens og deres pårørende, teknologiske hjelpemidler og på slutten av kvelden ble det servert pakistansk mat. Det var bra oppmøte, det var vel nesten opp mot 60 personer som deltok. Dette var et pilotprosjekt og Aldring og Helse har som mål å lage en mal for tilpasset pårørendeskole som kan brukes over hele landet.

Det var flere som var interessert i litt ulik velferdsteknologi som ble vist den kvelden. Det var blant annet en fjernkontroll til TV som har noen få knapper for favorittkanalene og kalenderen Memas ble også vist. Det som er med for eksempel Memas så har man muligheter utenom selve kalenderfunksjonen hvor man kan se bilder som blir lagt inn av pårørende, for eksempel bilder fra hjemlandet.

Vi takker Mona for at vi fikk lov til å komme på besøk til Bjerkestua. Vil du lese mer om tilbudene i bydelen kan du gå inn på bydel Bjerke sin nettsider. Eller se nyhetssaken i forbindelse med åpningen av senteret i fjor.

Vi ønsker å benytte anledningen til å ønske alle våre lesere en riktig god påske!