Denne uken inviterte vi Arnfinn Madsen til å være gjesteredaktør for Demensforum. Han er daglig leder for Demenshjelpen, en av våre samarbeidspartnere.

 

Forståelig nok har mange offentlige etater et ønske om å kunne rulle ut like løsninger og like tjenester i stor skala. Det framstår som mest effektivt og mest hensiktsmessig. Og dette er også et utbredt ønske innen velferdsteknologi, både fra statlige myndigheter og fra mange kommuner.

Når man beveger seg inn på området kognitiv svikt ser det ut til at denne framgangsmåten ikke er hensiksmessig. Datagrunnlaget er fortsatt tynt i Norge så jeg vil ikke være bastant, men basert på de prosjektene som har vært så langt virker det som en annen filosofi gir større sjanse for suksess. Det er å ta utgangspunkt i hver enkelt brukers ressurser og ressurser som finnes rundt brukeren og finne en løsning basert på det.

Dermed oppstår en annen problemstilling: hvordan håndtere den kompleksiteten det medfører at man har en stor mengde forskjellige løsninger og tjenester? De gode nyhetene er at dette også er et felt med stor framgang slik at det blir enklere og enklere. Selv om det er vanskelig å tegne opp et detaljert kart er det lettere enn å endre terrenget.

 

Vennlig hilsen

Arnfinn Madsen
Daglig leder i Demenshjelpen