Musikk kan hjelpe personer med demens til å reagere, kommunisere og til og med forbedre hukommelsen, ifølge ny forskning. Denne studien utført av 20:20 Research and Spirit of Creation har slått fast at selv musikk helt uten tilknytning til pasientenes liv har evnen til å koble dem med sine omgivelser og med andre mennesker med varige effekter.

Artisten Beatie Wolfe opptrådte live for personer med demens i sykehjem over hele Storbritannia. I løpet av de to neste ukene, lyttet pasientene til hennes musikk på en MP3-spiller. I de to siste ukene av eksperimentet ble en annen rekke musikk spilt for beboerne. Tre fjerdedeler av pasientene som var involvert i studien responderte på musikken umiddelbart til liveopptredenen. De åpnet øynene, smilte, beveget seg til musikken eller nynnet med. Etter forsøket ble beboerne observert ved to og fire ukers mellomrom. I de fleste tilfellene ble kommunikasjonsferdighetene bedret på to uker, selv om dette ikke ble opprettholdt etter fire ukers observasjon.

«Musikk er svært tett bundet med følelser og har makt til å nå inn i folks minne og la dem få kontakt med personen de var før de utviklet demens», sier Bob Peters, administrerende direktør i 20:20 Research.

Pasientenes minne ble forbedret på kort og lang sikt, beboerne var i stand til å huske hvor de var, tid på dagen og til og med folks navn -en av de vanskeligste oppgavene for personer med demens. Deres evne til å huske tilbake i tid ble også forbedret. De virket også mindre frustrert over egen situasjon, inkludert hvor lang tid det tok dem å utføre dagligdagse oppgaver

Bilde og tekst er hentet fra virgin.com.