Inger HagenInger Hagen er utdannet siv.ing fra Norges tekniske høyskole og har doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Inger Hagen er gründer av selskapet Forget-me-not AS som solgte elektroniske kalendere til mennesker med kognitiv svikt. Forglemmegei-produktene ble utviklet av Inger Hagen og hennes mann. Den første kalenderen kom på markedet ved juletider i 1998, og er kjøpt inn av hjelpemiddelsentraler, institusjoner og privatpersoner i Norge, Sverige og mange andre land.

Inger Hagen har mange års erfaring som pårørende og har deltatt i mange nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter knyttet til bruk av teknologi og demens. Hun var blant annet faglig koordinator for prosjektet EU-prosjektet ENABLE: Enabling technology for persons with dementia. Inger Hagen har holdt en rekke nasjonale og internasjonale foredrag. Inger Hagen hadde ideen til en fjernstyrt dagsplanlegger allerede på 90-tallet, og mye av tankegodset i Memas er fremdeles forankret i hennes arbeid.

 

Sidsel Bjørneby_250x320Sidsel Bjørneby er utdannet ergoterapeut og har arbeidet som høgskolelektor og med forskning og rådgivning, med fokus på å ivareta eldre menneskers brukerbehov ved innføring av ny teknologi. Bjørneby var hjernen bak Seniornett og initiativtaker til Almas Hus – velferdsteknologisk senter ved Senter for fagutvikling og forskning i Oslo kommune.

Bjørneby har skrevet artikler i en rekke bøker og har deltatt i flere internasjonale og nasjonale forskningsprosjekter knyttet til teknologi og tilrettelegging for eldre mennesker med spesielle behov. Sidsel Bjørneby ble tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid for ergoterapi og for at eldre mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta aktivt i samfunnet.