Inger HagenInger Hagen er utdannet siv.ing fra Norges tekniske høyskole og har doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Inger Hagen er eier og daglig leder av selskapet Forget-me-not AS som selger elektroniske kalendere til mennesker med kognitiv svikt. Forglemmegei-produktene er utviklet av Inger Hagen og hennes mann. Den første kalenderen kom på markedet ved juletider i 1998, og er kjøpt inn av hjelpemiddelsentraler, institusjoner og privatpersoner i Norge, Sverige og mange andre land.

Inger Hagen har mange års erfaring som pårørende og har deltatt i mange nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter knyttet til bruk av teknologi og demens. Hun var blant annet faglig koordinator for prosjektet EU-prosjektet ENABLE: Enabling technology for persons with dementia. Inger Hagen har holdt en rekke nasjonale og internasjonale foredrag. Inger Hagen i Forget-me-not AS hadde ideen til en fjernstyrt dagsplanlegger allerede på 90-tallet, og mye av tankegodset i vårt produkt er fremdeles forankret i de første utprøvingene som ble foretatt før internett var stabilt nok.

 

Sidsel Bjørneby_250x320Sidsel Bjørneby er utdannet ergoterapeut og har arbeidet som høgskolelektor og med forskning og rådgivning, med fokus på å ivareta eldre menneskers brukerbehov ved innføring av ny teknologi. Bjørneby var hjernen bak Seniornett og er initiativtaker til Almas Hus – visningsleiligheten ved Oslo kommunes Geriatriske ressurssenter.

Bjørneby har skrevet artikler i en rekke bøker og har deltatt i flere internasjonale og nasjonale forsknings-prosjekter knyttet til teknologi og tilrettelegging for eldre mennesker med spesielle behov. Sidsel Bjørneby ble tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid for ergoterapi og for at eldre mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta aktivt i samfunnet.

 

 

Eva SchulzeDr. Eva Schulze er direktør ved Berliner Institut für Sozialforschung GmbH (BIS). BIS ble etablert i 1983 som et uavhengig forskningsinstitutt og ble i 1995 etablert som selskap. Dr. Schulze har vært direktør ved BIS siden etableringen. Hennes ekspertise ligger innen gerontologi, teknologi og seniorer, familie og helse.

BIS fokuserer på forskning og utvikling innen områdene familier og teknologi, seniorer og teknologi, teknologi og helse, samt områder knyttet til familie, kvinner og familieøkonomi. Dr. Schulze har også arbeidet innen prosjekter knyttet til Smarthus, eHelse og rehabilitering. Forskningsarbeidet spenner over hele spekteret fra empiriske sosiale studier til markedsundersøkelser, med hovedfokus på anvendt forskning og implementering.

 

SAMSUNG CSCGeir Melby er daglig leder i Tellu AS og har en mastergrad fra UIA (Universitet i Agder) innen kommunikasjons- og informasjonsteknologi. Før han begynte i Tellu, arbeidet han ni år i Ericsson som forsker og forskningsleder. Før det arbeidet han i ni år som konsulent for bransjeorganisasjonene Abelia og IKT-Norge hvor han ledet flere bransjeprosjekter finansiert av Norges forskningsråd. Han har også arbeidet med produktutvikling av telekomprodukter og sanntidssystemer i Telox og Garex. Han har vært oppnevnt som prosjektevaluator for Norges forskningsråd og sittet i referanse- og styringsgrupper for flere forsknings- og utviklingsprosjekter.

 

 

Alle deltakerne i ekspertpanelet var blant partnerne i forskningsprosjektet Mylife, hvor teknologien i Memas® ble utprøvd på familier i Norge, Storbritannia og Tyskland

I tillegg har selskapet knyttet til seg verdifull kompetanse gjennom deltakelse i styrearbeid.

 

Terje Grimstad er opptatt av samhandling og gevinstrealisering og har lang erfaring i ledelse og Terje-_150_135innovasjonsprosesser.Terje Grimstad er cand.real. med hovedfag i informatikk fra Universitetet i Oslo. Han har vært forsker og forskningssjef på Norsk Regnesentral, prosjektoffiser i Europakommisjonen, divisjonsdirektør for Systemutvikling og Elektroniske tjenester i ErgoGroup, samt administrerende direktør for ErgoConcept. Terje er daglig leder i Karde som han var med å starte i 2004. Han er prosjektleder for flere nasjonale og internasjonale prosjekter og innehar diverse styreverv. Terje Grimstad er tidligere styreleder i Mylifeproducts.

Masha_150_1351Masha Strømme has extensive experience within the field of Lifesciences both from the scientific and the financial perspectives. She is involved with a number of companies in the sector helping with strategy and value proposition. Before joining the financial sector in London (Morgan Stanley) for the Healthcare practice, she was awarded a Rhodes scholarship which allowed her to complete a D.Phil. in Genetics at Oxford University (Department of Biochemistry). She has recently started working with startups in the Medtech sector in Norway. Her strengths lie in combining her understanding of medical technology (science, trends, competition, valuation) with a solid commercial outlook. She serves currently as a Board member of diagnostics company LipiDx, and Specialty Pharma company Navamedic. Through an investment company BMI specialized in the sector, she invests in early stage projects and is an active owner. She is also involved as an advisor to Oslo Medtech.