Du kan se Memas eller få informasjon på følgende visningssteder for velferdsteknologi:

 

Frivolltun Bo og Omsorgssenter i Grimstad Kommune.