Memas bidrar til å holde oversikt over hverdagen, på en enkel måte. I tillegg inneholder tjenesten hyggelige adspredelser og kontakt med de nærmeste. Memas kan brukes av personer med hukommelsesproblemer eller kognitiv svikt.

Systemet består av en applikasjon som lastes ned på et nettbrett som står hjemme hos den eldre. Memas er basert på trykkskjerm. Det er ikke behov for mus eller tastatur. Utformingen av brukergrensesnittet er tydelig og intuitiv både når det gjelder utseende og navigering. Tjenestene navngis med enkle ord og ledsages med bilde (ikon). Tilgjengelige fargealternativer har god kontrast. I all teksting brukes bokstavtyper som er egnet for dataskjerm. Det er mulig å velge lydvarsling for kalenderpåminnelser. Memas returnerer automatisk til hjemmesiden «I dag» etter en viss tid..

Memas består av:

  • dag, dato og klokkeslett
  • kalender med avtaler og påminnelser
  • glede og underholdning (bilder, radio, aviser, huskelapper, værmelding)
  • kommunikasjon med familie og andre
  • lyd av/på (brukes når en radiokanal spiller)

I tillegg til nettbrettapplikasjonen består systemet av et nettsted hvor pårørende kan til­pas­se systemet og kom­mu­ni­sere med brukeren. Det er viktig å tilpasse nettbrett­appli­ka­sjonen til den enkelte brukers ønsker og behov også over tid når det skjer endringer. Memas er derfor me­get fleksibel. Til­passinger som kan gjøres gjelder:

  • applikasjonens utseende (fargepalett)
  • utvalg av tjenester som vises til brukeren
  • inndeling av døgnet samt betegnelser av tidspunkt (f.eks. morgen, dag, kveld, natt)
  • valg som påvirker innholdet, slik som hvor mange og hvilke radiokanaler og aviser som skal gjøres tilgjengelig, det geografiske stedet for værmeldingen osv.
  • antall kontaktpersoner og individuell metode for kontaktmeldinger til hver av disse (SMS eller e-post)

I tillegg kan de pårørende følge med hvilke tjenester som brukes (eller ikke brukes) og gjøre endringer når det er hensiktsmessig.