Faste holdepunkter i hverdagen
Med Memas vil korrekt informasjon om dagen i dag alltid være der. Brukeren kan legge inn informasjonen selv, eller informasjonen kan legges inn av andre. Nettbrettet kan fjernstyres og den samme oversikten som brukeren har, er også synlig for pårørende – for eksempel på mobiltelefon.
gutt_500_300

Fleksibelt innhold
Med Memas kan brukeren se på de samme bildene og huskelappene mange ganger, dersom repetisjon er en viktig faktor. Samtidig er det enkelt å legge til nye bilder og slette de gamle dersom det er behov for variasjon. Å lese aviser eller høre på radio er eksempler på aktiviteter som passer for noen, og ikke for andre.  Alle funksjoner på Memas kan velges bort eller aktiveres ved behov.

Memas i familien

Hjelpemiddel for kommunikasjon
For brukere med nedsatt språkevne kan album med symboler brukes som støtte for kommunikasjon. For personer med nedsatt hukommelse kan album med bilder av eget liv være et godt utgangspunkt for gode samtaler. Memas gir mulighet for personlig tilpassing av innhold.

Grandmother with grandson on nature face to face

Økt glede og mindre stress
Utprøvingen av Memas i Norge, Tyskland og Storbritannia viste at Memas ga glede til brukerne ved å kunne se bilder sammen med familien og vise fram bilder til gjester. Systemet oppmuntret til struktur knyttet til påminnelser og ga brukeren tilbake følelsen av kontroll over egen hverdag. Det ble færre «utrykkingsturer» for de pårørende, noe som reduserte opplevelsen av stress. Memas ga også økt trygghet for alle involverte ved at alle vet hva som står på skjermen.

Memas i familien
Kan innpasses i en travel hverdag
Det er enkelt for brukeren å få kontakt med sine omsorgspersoner, ved et enkelt trykk på nettbrettet går det en SMS til kontaktpersonen med beskjed om å ringe tilbake.
Businesswoman at the bar text messaging with her mobile touch screen phone, hands close up