Mennesker med hukommelsesproblemer, kognitiv svikt eller demens sliter særlig med tre områder: Tidsforvirring, kjedsomhet og ensomhet.

 

Mylife Velvære motvirker tidsforvirring, kjedsomhet og ensomhet

Tidsforvirring
Memas sikrer at personen med hukommelsesproblemer vet hva som skal skje i dag, hele tiden, og ikke bare hver gang den pårørende ringer og minner om det.
Kjedsomhet
Å gjøre det mulig for flere å se hva som skal skje, slik at aktiviteter kan koordineres f. eks. i familien, er også et element som mange savner. Det å kunne gjennomføre felles aktiviteter, f. eks. å se på bilder sammen, er noe som også kan skje på tvers av generasjoner.
Ensomhet
Det å ha noe som gjør det hyggelig å komme på besøk  i stedet for et besøk som er fullt av «jeg sa jo til deg», «har du glemt», «nå må du huske», og gule lapper over alt, er et savn som mange familier til mennesker med kognitiv svikt føler på kroppen hver dag.

Mylife Velvære, mindre stress og mer glede

 

Utprøvingen av vårt produkt i Norge, Tyskland og Storbritannia viste at Memas løser disse utfordringene og at produktet ga flere gode effekter knyttet til hverdagen for de familiene som prøvde systemet.

Systemet ga glede til den eldre for eksempel ved å kunne se på bilder sammen med barnebarn og vise frem bilder til gjester. Systemet oppmuntrer til struktur i kommunikasjonen knyttet til påminnelser, og gir den eldre tilbake følelsen av kontroll over egen hverdag.

 

Det ble færre «utrykkingsturer» for de pårørende, noe som reduserte opplevelsen av stress. Systemet gir også økt trygghet for begge parter ved at alle vet hva som står på skjermen. Det er også enkelt for den eldre å få kontakt med pårørende, ved et enkelt trykk på nettbrettet går det en SMS til pårørende med beskjed om å ringe tilbake.