Schjølberg-Henriksen, Per (styremedlem, daglig leder) – mer om Per

Comiskey Olsen, Theresa (styreleder) – mer om Theresa

Alfheim, Ingrid (styremedlem) – mer om Ingrid

Hellman, Riitta (styremedlem) –  mer om Riitta

Pedersen, Jorun (styremedlem) – mer om Jorun

Reinertsen, Arthur (styremedlem) – mer om Arthur