Brukt nettbrett
Valg av språk
Dato og klokkeslett
Fjerne symboler
Meny for innstillinger
Fjerne skjermlås
Konto og synkronisering
Videoene er lagt i kronologisk rekkefølge fra venstre mot høyre. For å se video i fullskjerm, trykker du på firkanten nederst på ønsket video. For å gå ut av fullskjerm trykker du også på dette symbolet. Symbol