Memas_R_liten Mestring, livskvalitet, trygghet

 

Viktig driftsmelding: Memas er for tiden under grunnleggende teknisk vedlikehold og modernisering. Det er derfor ikke mulig å bruke Memas eller installere nye brukere. Bestillingsskjemaet er ikke i bruk. Vi gi beskjed her så snart vi vet når vi vet at Memas vil være tilbake i drift. For alle forespørsler, ta kontakt med daglig leder.

TIl brukeren

Memas bidrar til hverdagsmestring ved å vise dag, dato, klokkeslett og en kalender som gir oversikt og påminnelse om de aktivitetene som skal skje i dag. Memas gir livsglede ved enkel tilgang til favorittkanaler på radio, bildealbum, aviser, været og eget innhold.

Brukeren kan være med på å bestemme hvilke funksjoner som skal vises på Memas-nettbrettet.

Til pårørende
Senior Couple Relaxing On Sofa At Home

Memas skaper ekstra trygghet for deg og livskvalitet for den du har omsorgen for. Pårørende legger inn avtaler, laster opp bilder og kan gjøre andre endringer på nettbrettet når som helst og fra hvor som helst. Pårørende mottar SMS fra Memas når brukeren ønsker kontakt.

Memas gjør at hverdagen går lettere og det blir enklere å organisere hele familien.

Til omsorgspersonell

Memas kan framkalle restevnen og øke mestringen på alle trinnene i omsorgstrappen. Memas bidrar til at brukerne kan være selvhjulpne lenger. Memas kan brukes som verktøy i hverdagsrehabilitering og bedre koordineringen mellom bruker, pårørende og hjemmetjeneste.

Memas kan redusere kommunens kostnader blant annet gjennom færre hjemmebesøk.

Last ned Memas-brosjyre her.

Memas er oppført i NAVs hjelpemiddeldatabase