IMG_0193_webforside
pårørende og eldre dame_webforside

Blå_your memory assistant R rgb

Glede og trygghet i hverdagen til mennesker som ikke husker så godt og deres familie

  • Eldre kan bo lengre hjemme med mer glede og trygghet
  • Færre bekymringer og bedre samvittighet for pårørende
  • Bedre kommunikasjon og koordinering
  • Enkel installasjon og bruk for brukeren og pårørende

Memas er enkel elektronisk huskehjelp som lastes opp på nettbrett som står hjemme hos den eldre. Brettet fjernstyres, og nettbrettets utseende og innhold tilpasses til brukerens interesser og behov. 

Memas er utviklet på bakgrunn av forskning om personer med hukommelsesproblemer, kognitiv svikt og demens. Hvis du ikke har nettbrett, leverer vi en komplett pakke med det du trenger for å komme i gang med Memas.

 

Portrait smiling elderly woman2

Til eldre

Memas er din lille hjelper som kan gi deg ekstra glede og trygghet i hverdagen. Den sier ifra slik at du ikke glemmer avtaler og underholder deg hvis dagene blir lange. Memas gir deg muligheten til å se bilder og følge med på hva som skjer i familien og du kan holde deg oppdatert på hva som skjer i verden. Dermed blir det enklere for deg og hele familien å nyte de gode opplevelsene og historiene sammen hver gang dere møtes.

Senior Couple Relaxing On Sofa At Home2

Til pårørende

Memas hjelper deg med å skape ekstra trygghet og livsglede for dine foreldre. Du kan laste opp familiebilder og legge inn avtaler hvor som helst så lenge du er koblet til internett. Slik kan foreldrene dine inkluderes i familien og beholde oversikten over sitt eget liv. Memas gjør at hverdagen går lettere og det blir enklere å organisere hele familien slik at dere kan fokusere på det viktige i livet: hverandre. 

Nursing home2

Til omsorgspersonell

Memas er utviklet gjennom en rekke forskningsprosjekter med fokus på mennesker med kognitiv svikt og bruk av teknologi. Resultatene viser at de eldre blir gladere, de pårørende føler mindre stress og begge parter opplever større trygghet ved bruk av Memas. Memas vil også bedre kommunikasjonen mellom kommunen, de pårørende og brukeren og gi bedre koordinering av omsorgen. Produktet er oppført i NAVs hjelpemiddeldatabase.