Memas_R_liten gir glede og trygghet.

Bo lenger hjemme

Memas hjelper deg å beholde oversikt over hverdagen

Bedre koordinering i familien

Kan fjernstyres fra PC, Mac eller smarttelefon

Mer glede

Hele familien kan dele opplevelser

Færre bekymringer

Behold kontakten fra hvor som helst, når som helst.

Enkel tilpassing

Utseende og innhold tilpasses etter interesser og behov.

Lett å installere

Vi kan levere komplett pakke med alt du trenger for å komme i gang.

Til eldre
Portrait smiling elderly woman

Memas® er din lille hjelper som kan gi deg ekstra glede og trygghet i hverdagen. Den sier ifra slik at du ikke glemmer avtaler og underholder deg hvis dagene blir lange. Memas® gir deg muligheten til å se bilder og følge med på hva som skjer i familien og du kan holde deg oppdatert på hva som skjer i verden. Dermed blir det enklere for deg og hele familien å nyte de gode opplevelsene og historiene sammen hver gang dere møtes.

Til pårørende
Senior Couple Relaxing On Sofa At Home

Memas® hjelper deg med å skape ekstra trygghet og livsglede for dine foreldre. Du kan laste opp familiebilder og legge inn avtaler hvor som helst så lenge du er koblet til internett. Slik kan foreldrene dine inkluderes i familien og beholde oversikten over sitt eget liv. Memas® gjør at hverdagen går lettere og det blir enklere å organisere hele familien slik at dere kan fokusere på det viktige i livet: hverandre.

Til omsorgspersonell
Nursing home

Memas® er utviklet gjennom en rekke forskningsprosjekter med fokus på mennesker med kognitiv svikt og bruk av teknologi. Resultatene viser at de eldre blir gladere, de pårørende føler mindre stress og begge parter opplever større trygghet ved bruk av Memas®. Memas® vil også bedre kommunikasjonen mellom kommunen, de pårørende og brukeren og gi bedre koordinering av omsorgen. Produktet er oppført i NAVs hjelpemiddeldatabase.

Bestill Memas

Hverdagsteknologi for glede og trygghet

Enkel huskehjelp til mennesker som ikke husker så godt og deres familie
Bestill Memas