Memas er et velferdsteknologisk hjelpemiddel som følger brukeren gjennom hele omsorgstrappen.

Memas kan tilpasses eldre og yngre brukere med ulike utfordringer, for eksempel behov for tidsstyring , hukommelsesstøtte eller ved uro.

Memas kan brukes i alle trinnene i omsorgstrappen. Den kan effektivisere kommunens tjenester og tilpasses brukernes endrede behov. Produktet kan bidra til at brukere kan være selvhjulpne lenger og øke graden av mestring også i de siste trinnene i trappen.

Ved optimal bruk vil dette kunne redusere kommunens kostnader vesentlig.

Eksempler på bruksområder:

 • Redusert antall hjemmebesøkOmsorgstrapp
 • Medisinpåminning
 • Kalendervarsler
 • Egenmestring
 • Kognitiv støtte
 • Hverdagsrehabilitering
 • Koordinering av aktiviteter rundt brukeren

Mer informasjon og detaljer om produktet finnes i brosjyren som du kan laste ned her.

Memas er oppført i NAVs hjelpemiddeldatabase.

Funksjonalitet og bruksmuligheter

Memas følger hele omsorgstrappen og kan personaliseres til brukerens behov og funksjonsnivå.

Eksempler på innstillinger er:Menyelementer

 • Valg av funksjoner som vises til brukeren
 • Gradvis forenkling
 • Fargepalett (også høykontrast)
 • Navngivelse av døgnets tider
 • Valg av kontaktpersoner for brukeren
 • Radio med favorittmusikk

Innstillingene gjøres enkelt på nettstedet adminweb.no. Der kan man også følge med bruken av nettbrettet, og kontrollere at nettbrettet fungerer som det skal.

Nettbrettets grensesnitt er utformet med klart visuelt språk og er grundig testet av brukere med både kognitve, motoriske og synsrelaterte funksjonsnedsettelser.

Opplæringstilbud
Brukeren trenger minimal opplæring. Men det kan være en fordel for ansatte i kommunen å få en innføring i bruken av Memas og de mulighetene som Memas kan gi. Vi har derfor utarbeidet et opplæringstilbud som du kan lese mer om HER.

Memas gir mange muligheter til  kreative løsninger, f.eks.:

 • For kognitiv støtte kan kalenderen inneholde påminnelser om dagliglivets aktiviteter.
 • I hverdagsrehabilitering kan albumet inneholde fortelling om «mitt liv», trinnvis bruksanvisning for et husholdningsapparat, eller en «bildekatalog» over venner og familiemedlemmer.
 • For å framkalle restevnen kan f.eks. aviser velges ut fra interesse.

Pris og bestillingsinformasjon finner du HER.