Innkjøp for institusjon med flere brukere

Leveransen inneholder (i ønsket antall):

  • Programvaren Memas
  • Brukerkontoer
  • Nettbrett
  • Stativ eller etui
  • Veiledningshefte med nyttige tips
  • Service og support

Tillegg:

  • Installering på ønsket sted
  • Opplæring av ansatte
  • Eventuelle fraktkostnader
  • Tilrettelegging og funksjonstilpassing hos bruker (valgfritt)

Vi leverer også kurs og tilrettelagt opplæring i bruk av velferdsteknologi til pleie- og omsorgspersonell og pårørende.

Memas bestilles hos Mylifeproducts AS:
Telefon: 908 44 023
E-post: post@mylifeproducts.no