Terje Grimstad

Til daglig er Terje Grimstad er daglig leder i Karde AS og styreleder i Mylifeproducts AS. Terje har lang erfaring innen helse-IKT,  forretningsutvikling og IKT i offentlig sektor. Han er cand.real. i informatikk fra Universitetet i Oslo. Han har vært forsker og forskningssjef ved Norsk Regnesentral, jobbet som prosjektoffiser i Europakommisjonen og direktør for systemutvikling og elektroniske tjenester i ErgoGroup. Han startet Karde AS i 2004.

I Mylifeproducts jobber Terje med brukersupport og videreutvikling av Memas-løsningen. Terje arbeider også med daglig drift av selskaper og med internasjonalisering og design av Memas i en rekke europeiske prosjekter.

Du kan kontakte Terje på følgende måter:

Mobil: +47 – 908 44 023 – E-post: terje.grimstad@karde.no – Skype: terje.grimstad1

Riitta Hellman

riitta_litenTil daglig er Riitta Hellman er seniorrådgiver innen forskning og utvikling i Karde AS. Hennes fagfelt er IKT for mennesker med kognitiv svikt, herunder hukommelsesproblemer og demens. I Mylifeproducts AS arbeider Riitta med videreutvikling av Memas-løsningen gjennom nasjonale og internasjonale forsknings- og forsøksprosjekter. Riitta arbeider også med markedsføring av Memas og spredning av informasjon på messer, via weben og på sosiale medier.

Riitta har doktorgrad i informatikk fra Universitetet i Åbo, Finland. Hun har vært forsker og forskningssjef på Norsk Regnesentral, administrasjonssjef i Studieforbundet Folkeuniversitetet, og avdelingssjef i Fagavdelingen på Statens institutt for forbruksforskning. Riitta har hatt mange tillitsverv i styrer og råd, og hun har en lang publikasjonsliste nasjonalt og internasjonalt.

I 2011-2013 var Riitta koordinator av Mylife-prosjektet som utviklet den nåværende Memas-løsningen. Mylife var et internasjonalt prosjekt med deltakere fra Norge, Tyskland og Storbritannia.

Du kan kontakte Riitta på følgende måter:

Mobil: +47 – 982 11 200 – E-post: rh@karde.no – Skype: riitta.anneli.hellman