Jorun Pedersen

Jorun Pedersen er administrerende direktør i Ard Innovation AS, et kommersialiseringsselskap eid av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Jorun har arbeidet med kommersialisering, ledelse og bedriftsutvikling ved Universitetet i Oslo, i Oslo kommune (Servicekontoret for næringslivet) og har vært generalsekretær i CONNECT Norge. Pedersen har også vært bedriftsrådgiver og mentor for oppstartsbedrifter og undervist i forretningsplanlegging og bedriftsutvikling. Hun har lang erfaring fra kommunikasjonsarbeid gjennom oppdrag for Oslo kommune og NRK.

Jorun har arbeidet i ulike prosjekter innenfor tilgjengelighet av IKT, med spesiell vekt på brukere med redusert kognitiv funksjon, især mennesker med demens eller utviklingshemning. Hun har har en viktig rolle i kommersialiseringen av Memas.

Inger Hagen

Inger HagenInger Hagen er utdannet siv.ing fra Norges tekniske høyskole og har doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Inger var gründer av selskapet Forget-me-not AS som solgte elektroniske kalendere til mennesker med kognitiv svikt. Forglemmegei-produktene ble utviklet av Inger og hennes mann Per Schjølberg-Henriksen. Den første kalenderen kom på markedet ved juletider i 1998, og er kjøpt inn av hjelpemiddelsentraler, institusjoner og privatpersoner i Norge, Sverige og mange andre land.

Inger har mange års erfaring som pårørende og har deltatt i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter knyttet til bruk av teknologi og demens. Hun var blant annet faglig koordinator for prosjektet EU-prosjektet ENABLE: Enabling technology for persons with dementia. Inger har holdt en rekke nasjonale og internasjonale foredrag.

Inger hadde idéen til en fjernstyrt dagsplanlegger allerede på 90-tallet, og mye av tankegodset i Memas er fremdeles forankret i akkurat hennes arbeid. Inger var en sentral aktør i flere forprosjekter og etterpå i det internasjonale Mylife-prosjektet i 2011-2013.

Sidsel Bjørneby

Sidsel Bjørneby_250x320Sidsel Bjørneby er utdannet ergoterapeut og har arbeidet som høgskolelektor og med forskning og rådgivning, med fokus på å ivareta eldre menneskers brukerbehov ved innføring av ny teknologi. Sidsel var hjernen bak Seniornett og initiativtaker til Almas Hus – velferdsteknologisk senter ved Senter for fagutvikling og forskning i Oslo kommune.

Sidsel har skrevet artikler i en rekke bøker og har deltatt i flere internasjonale og nasjonale forskningsprosjekter knyttet til teknologi og tilrettelegging for eldre mennesker med spesielle behov. Sidsel ble tildelt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid for ergoterapi og for at eldre mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Sidsel var en viktig faglig ressursperson i utviklingen av Memas-løsningen i Mylife-prosjektet i 2011-2013.