Du kan se Memas eller få informasjon på følgende visningssteder for velferdsteknologi:

Vi bygger opp og supplerer oversikten kontinuerlig. Siste oppdatering ble gjort 12.12.2018.

Frivolltun Bo og Omsorgssenter i Grimstad Kommune.