Du kan se Memas eller få informasjon på følgende visningssteder for velferdsteknologi:

Vi bygger opp og  oversikten kontinuerlig. Siste oppdatering ble gjort 25.3.2019.

Frivolltun Bo og Omsorgssenter i Grimstad Kommune.