Det finnes ingen teknisk begrensning. Det er likevel fornuftig a begrense antallet til noen få, men desto mer interessante for den aktuelle brukeren. Nye bilder i ny og ne vil typisk glede brukeren. Man kan gi beskjed om nye bilder via en påminnelse i Memas-kalenderen.