Det kan hende at dette skyldes dårlig kontakt mellom nettbrettet og dockingen. Ta brettet ut av dockingen og sett det inn igjen.

For noen nettbrett må man velge den radiokanalen som er merket med en (H) for at radioen skal fungere optimalt.