Mange av oss som er involvert i selskapet har selv vært pårørende til mennesker med nedsatt hukommelse eller nedsatt kognitiv funksjonsevne. Produktet er derfor utviklet med utgangspunkt i de erfaringene vi selv har som pårørende og den forskningsbaserte kunnskapen som finnes om behovene hos mennesker med disse utfordringene.

Inger Hagen i Forget-me-not AS hadde ideen til en fjernstyrt dagsplanlegger allerede på 90-tallet, og mye av tankegodset i vårt produkt er fremdeles forankret i de første utprøvingene som ble foretatt før internett var stabilt nok.

Produktet har framkommet gjennom en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter hvor bruker­­­grensesnitt for brukergruppen, funksjonalitet, nytte og hyggeverdi av Memas® og til­sva­rende produkter er utprøvd.

De mest relevante prosjektene er:

MYLIFE-prosjekt (Multimedia technology for independence and participation for people with dementia). AAL Joint Programme, Call 3, 2011-2012.

Berliner Institute für Sozialforschung publiserte i 2013 rapporten: Mylife Technische Assistenz für Menschen mit Gedächtnisproblemen som beskriver resultatene fra Mylife-prosjektet.

TouchIT-forprosjekt (Use of touch-screens in products for older persons with cognitive dis­a­b­­ilities). Delfinansiert av IT Funk-program i Norges forskningsråd, 2010.

SAMPO-forprosjekt (Internet-based e-services for older persons with cognitive disabilities). Pre-project. Delfinansiert av IT Funk-program i Norges forskningsråd, 2009.

ALDERN-forprosjekt (Home-based ICTs for older persons with cognitive disabilities). Del­fi­nan­siert av IT Funk-program i Norges forskningsråd, 2008