Mylife Velvære skifter navn til Memas – Your memory assistant

14. november 2013 uttalte statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunaldepartementet følgende “Regjeringen er opptatt av at flest mulig skal komme seg på nettet” (©NTB). Mylifeproducts AS ønsker å bidra til at dette også omfatter eldre mennesker med hukommelsesproblemer.

Den 9. desember 2013 lanserer Mylifeproducts AS produktet MEMAS™ for det norske markedet. Produktet er rettet mot eldre mennesker med hukommelsesproblemer og deres pårørende. Produktet kan lastes ned fra Google Play på et nettbrett som plasseres hjemme hos den som ikke husker så godt. Nettbrettet fjernstyres fra en nettside, ved hjelp av PC, MAC, mobiltelefon eller nettbrett. På denne måten kan pårørende legge inn avtaler og gjøremål slik at disse alltid er tilgjengelige for den som trenger påminnelser. Produktet inneholder også bilder, radio, aviser og en enkel kontaktfunksjon. Pårørende kan også legge inn enkle huskelapper som viser hvordan hverdagslige gjøremål i hjemmet utføres. Produktet passer for eldre som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig.

Forskning viser at produktet gir mer glede til den eldre, og mindre stress for den pårørende. Begge parter vil oppleve større trygghet i hverdagen når de bruker MEMAS™.