Ergoterapeutene er en viktig yrkesgruppe for de som ikke husker så godt, når personer har hatt hjerneslag eller lider av demens. Vi møtte ergoterapeut Lone Storgaard som er en forkjemper for velferdsteknologi. Hun mener velferdsteknologi kan være med på å bidra til selvstendighet og mestring, noe som er viktig for oss alle.

Hva er dine arbeidsoppgaver som ergoterapeut?
Jeg jobber som ergoterapeut med eget foretak – Storgaard ergonomi & ergoterapi. Jeg har tre områder jeg er engasjert i og jobber mye med:

1) Jeg jobber med ergonomi på arbeidsplasser. Da driver jeg med opplæring og undervisning og har fokus på forebyggende tiltak. Jeg hjelper også de med arbeidsrelaterte plager og tilrettelegger arbeidsmiljøet. Dette for å forebygge man skal få plager, evt bli sykemeldt og bruke unødvendig tid og penger på behandling.
2) Jeg jobber også med personer som har hatt hjerneslag. Mange får kognitive problemer, det vil si at aktiviteter som de ikke hadde problemer med før slaget, kan bli veldig vanskelige. Helt vanlige dagligdagse ting som vi vanligvis ikke bruker energi på å utføre, det kan være å koke kaffe, sette vekkerklokken på riktig tidspunkt. Å kle på seg og så videre. Det er mulig å trene opp flere av disse vanskene, men dette er det dessverre lite fokus på å trene på ute i hjemmene.
3) Den siste gruppen jeg jobber en del med er personer og pårørende til personer med demens. Med denne gruppen er det begrenset hva man kan trene opp, men jeg kan tilrettelegge for mestring, med eller uten hjelpemidler. Det å mestre ting selvstendig er også viktig for at personen skal fortsette å gjøre ting på egenhånd og fortsette med aktiviteter som har vært viktig for en selv. Jeg tror også at hukommelseshjelpemidler (eksempel: Memas) kan føre til at de er mer aktive over lengre tid, kan bo hjemme lengre og det gir også trygghet og mindre bekymring for pårørende.

Du var inne på dette med hjelpemidler, hvilke tanker gjør du deg om velferdsteknologi?
Det er noe som har vært på markedet lenge, men som blir for lite brukt. Begrepet blir brukt mye og det er veldig populært, det kan selvfølgelig ikke løse alle problemer. Men det er også mye man kan gjøre enkelt selv eller få hjelp til av en ergoterapeut som meg. For eksempel kan man hindre fall ved hjelp av god belysning, eller man kan installere en bevegelsessensor ved sengen. Det er flere eldre ektepar som har hvert sitt soverom. Et eksempel er en mann og en dame med hvert sitt soverom. Kona er ofte oppe på do i løpet av natten og noen ganger snubler hun. Mannen hører at hun går på do og blir liggende våken til han hører at hun har lagt seg igjen. Dette kan bli en belastning for mannen på sikt. Da kan det være en god løsning å sette opp en bevegelsessensor eller fallmatte som registrer når hun går og legger seg igjen. Det finnes også døralarmer som kan monteres på ytterdøren. Når døren åpnes og det er natt, vil personen som er på vei ut, få beskjed om å gå å legge seg, da det er natt. Det er bra for de som ikke kjenner forskjell på dag og natt. Slike ting kan jeg som ergoterapeut være med på å vurdere om det er behov for.

Quote Lone 4

Jeg ser også at GPS-bruk, som er mye diskutert nå om dagen, kan bidra til å opprettholde aktivitet. Jeg overhørte en samtale mellom to kvinnelige pensjonister da jeg var sto i kø på butikken her om dagen. De snakket om det å bli glemsk, hvor hun ene sa at hvis hun ble glemsk ville hun ikke bli ”sperret inne”, men heller få en GPS så hun kunne fortsette å gå turer. Og det tror jeg gjelder for veldig mange. Det å være selvstendig er veldig viktig, om du er 25 år og har hatt hjerneslag eller om du er 93 år og er glemsk, er det like viktig for den det gjelder. Jeg vet en dame som var veldig aktiv, men som begynte å bli glemsk og hun skrev ned avtalene sine på tre ulike steder. Og hun slet da med å holde oversikten over alle avtalene sine. For henne var det viktig å samle alt og få oversikt over sin hverdag. En huskehjelp som Memas eller Memoplanner kan bidra til selvstendighet, uavhengighet og mestring. Det er også fint for pårørende. Hvis jeg for eksempel ønsker å invitere min mor til middag, kan jeg legge det inn på min mors Memas, så har hun avtalen der og blir ikke forvirret av post-it lapper og papir alle steder. Når vi mennesker mestrer ting og opprettholder aktivitet gir det økt livsglede, livskvalitet og vi blir i bedre humør. Og når man skal vurdere ulike teknologiske hjelpemidler er det veldig viktig med god kartlegging. Man må vite hvordan man bruker det, men også hvorfor. Og det er selvsagt viktig med god opplæring.