Hjerne-det.no

/Hjerne-det.no

I Hjerne-det.no inviterer vi til en diskusjon om hvordan vi kan lette hverdagen for mennesker berørt av hukommelsesproblemer. Vi vil legge ut artikler og refleksjoner om kognitiv svikt og teknologi, og vise fram miljøer som arbeider på spennende måter med problemstillinger knyttet til kognitiv svikt.

Er du på nett i sommer?

Kunne du tenke deg en sommerferie uten mobiltelefon? Tar vi det ikke som en selvfølge at vi har tilgang bestandig? Vi tar bilder av oss selv, beundrer utsikten og deler på Facebook - men bestemor får ikke være med. Hun [...]

Bli kjent med ergoterapeut Lone Storgaard

Ergoterapeutene er en viktig yrkesgruppe for de som ikke husker så godt, når personer har hatt hjerneslag eller lider av demens. Vi møtte ergoterapeut Lone Storgaard som er en forkjemper for velferdsteknologi. Hun mener velferdsteknologi kan være med på å [...]

Musikk kan være den beste medisinen for personer med demens

Musikk kan hjelpe personer med demens til å reagere, kommunisere og til og med forbedre hukommelsen, ifølge ny forskning. Denne studien utført av 20:20 Research and Spirit of Creation har slått fast at selv musikk helt uten tilknytning til pasientenes [...]

Småskala versus storskalaløsninger

Denne uken inviterte vi Arnfinn Madsen til å være gjesteredaktør for Demensforum. Han er daglig leder for Demenshjelpen, en av våre samarbeidspartnere.   Forståelig nok har mange offentlige etater et ønske om å kunne rulle ut like løsninger og like tjenester i [...]

Forget-me-not, Inger Hagen forteller sin historie

Inger Hagen er utdannet siv.ing fra Norges tekniske høyskole og har doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun utviklet Forglemmegei produktene sammen med sin mann. Forglemmegei er en elektronisk kalender som viser dag og dato automatisk. Inger har [...]

Sidsel Bjørneby -en dame med fortsatt mange jern i ilden

Sidsel Bjørneby har en fartstid på over 50 år som ergoterapeut. Hun utdannet seg som ergoterapeut i 1964, og har vært brennende opptatt av at man bør jobbe med ergoterapifaget fra to retninger – det er ikke nødvendigvis bare mennesket [...]

Standardiseringsspøkelse kontra brukerorientering

Det mest kostelige TV-intervju jeg kan huske å ha sett, var et intervju med en representant for det daværende Televerket som skulle prøve å forklare hvorfor det kun var en størrelse på de nye telefonene. Dette er lenge siden! Den gang [...]

Spennende dagtilbud på Bjerkestua

March 26, 2015 by Anja Elise Vålbekk Vi møtte Mona Bekkhus-Wetterberg, demenskoordinator i Bjerke bydel, på Bjerkestua som ligger i tilknytning til Bjerke rehabiliterings- og mestringssenter.Bjerkestua er et dagtilbud til hjemmeboende med demens i tidlig fase. Det er et hyggelig [...]

Memas hjalp min mor

Takket være finansiering fra Kavlistiftelsen og samarbeid med Nasjonalforeningen, avdeling Hordaland, fikk Mylifeproducts anledning til å utplassere nettbrett med programvaren Memas hos familier i Bergen. Hensikten med prosjektet var å undersøke om teknologi kan gjøre hverdagen bedre for personer med demens. En [...]

Intervju med Inger Molvik fra Pårørendeskolen i Oslo

March 12, 2015 No Comments by Anja Elise Vålbekk Pårørendeskolen i Oslo er et byomfattende kurs- og kontaktsenter for pårørende og helsepersonell i demensomsorgen.Pårørendeskolen er en del av Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende, og drives av Kirkens Bymisjon. Vi var så heldige å få lov til å [...]