tlfDet mest kostelige TV-intervju jeg kan huske å ha sett, var et intervju med en representant for det daværende Televerket som skulle prøve å forklare hvorfor det kun var en størrelse på de nye telefonene. Dette er lenge siden! Den gang vi hadde fasttelefon med et telefonrør som lå på tvers og hvor vi ventet i spenning på at mannen fra Televerket skulle komme hjem og montere fasttelefonen på et dertil egnet sted i heimen. På spørsmål fra intervjueren om hvorfor den nye telefonen (i plast!) kun hadde en størrelse på røret, svarte direktøren at det var helt nødvendig med kun en standard størrelse fordi vi alle sammen er så forskjellige. Slik argumenterte man den gang.

Og dessverre kan det se ut til at dette også kan risikere å ramme innføringen av velferdsteknologiske løsninger. Så lenge det er det offentlige som satser på seg selv som kunde er det lett å falle i standardiseringsgrøfta på nytt.

Jorun Pedersen
Oslo